Yrityksen varaston järjestely

Yrityksen varastossa järjesteltiin tavarat ja rakennettiin erinäisiä säilytysratkaisuja.